Ilar har fått ny leder Stein Østmo
Årsmøtet ble avholdt mandag 26.april kl 18.00
Elisabeth Reisænen valgte å gi stafettpinnen videre til Stein Østmo. Østmo har vært siden i ilarstyret i mange år og har lang fartstid i Ilar. Han var leder i ilar for 20 år siden. Gleder seg til å ta fatt igjen som leder. 
 
Det ble gjort endringer på gruppesstruktur under årsmøtet.
 
De nye gruppene og gruppeansvarlig er: 
Løype og gammeutvalget: Roland Jonsson
Svl- gruppa: Sini Rasmus
Ski og friidrett:  Charles Petterson
 
Styret 2021
Leder:Stein Østmo
Nestleder: Jo Dikkanen
Styremedlem: Kjell Harald Erichsen 
Sekretær: Elisabeth Reisænen 
Kasserer: Kjersti Schanche 
Løype og gammeutvalget: Roland Jonsson
Svl- gruppa: Sini Rasmus
Ski og friidrett:  Charles Petterson
 
 

28.04.2021
Elisabeth Reisænen
Untitled Document