Obs; årsmøtet i ilar er utsatt til mandag 26.april kl 18.00.
Sted: Pensjonisthuset
Minner om smittervernsreglene. Vi har noen på valg og vanlige årsmøtesaker står på agendaen.
Frist for undergruppene til å sende inn årsberetning til Elisabeth er mandag 15.april. Frist for å melde inn saker er satt til onsdag 19.april kan sendes inn til idrettslaget.ilar@gmail.com eller kontakte Elisabeth. Enkel servering.

 
Oppdatert 19.04.2021
Untitled Document