Gruppestyret gammeutvalget
  • Leder Rolle Johnsson. E-post: garre.duodjie@gmail.com 
  • Kjersti Schanche
  • Kåre Lervåg Aasprong
  • Lasse Helander
  • Rolf Matti Reisænen
Oppdatert 02.01.2018
Untitled Document