Har du lyst til å bli en av de som har gått Tana - Varangerløypa? Da er lørdag 13.april datoen for deg. Da er det Tana- Varangerrennet 2019
Klarer du hele turen på 9 mil på en dag fra Seida til Vadsø, så beæres du med diplomet "blodsliter"

Da er det snart klart for Tana-Varangerløypas dag 2019. Lørdag 13.april.


 Merk at noen klokkeslett er forandret fra 2018. Se innbydelsen

Ønsker du Blodsliterdiplom?  Deles ut for 1., 5. og 10.gang osv.

Skriv deg i registreringsboka i Vadsø. Lesbart!!

Eller send adresseinfo til mauritzs@online.no

 

GOD TUR!

 For Tana-Varangerløypa

Lars Mauritzsen, teknisk ansvarlig

 
Oppdatert 12.04.2019
Untitled Document