En liten påminning! Husk medlemskontingent for 2021
Familiemedlemskap kr 300,-
Enkeltmedlemskap kr 100,-
 
Du kan betale med:
Vipps nr 135889 eller kontonr: 4930.30.09115
 
Betalingen kan du merke med navn.
 

Oppdatert 26.10.2021
Untitled Document