Friidrettsbilder fra 1990 til 2006
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Stein Østmo
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt-Inger Olsen
 Govva/foto: Britt Inger Olsen
Siri  Govva/foto: Gunn Britt Retter
Vadsølekene 1997. Siri og Liz Govva/foto: Gunn Britt Retter
Vadsølekene 1997 Govva/foto: Gunn Britt Retter
Vadsølekene 1997  Govva/foto: Stein Østmo
Donald Duck lekene. Bronsemedalje til Sten Willy Govva/foto: Gunn Britt Retter
Donald Duck lekene 1996. Bronse til Sten Willy.  Govva/foto: Gunn Britt Retter
Donald Duck lekene 1996. 3 og 4 plass til Sten Willy Govva/foto: Gunn Britt Retter
Donald Duck lekene 1996. Ilarløpere på bildet Sten Willy, Ole Matthis og Gunn Britt Retter.  Govva/foto: Gunn Britt Retter
Karasjokstafett 2. pinsedag 1991. Gunn Britt Retter Govva/foto: Gunn Britt Retter
Karasjokstafett 2.pinsedag 1991 Govva/foto: Gunn Britt Retter
Karasjokstafett 1991. Thormod Holti først.  Govva/foto: Gunn Britt Retter
Karasjokstafett 1991. Nils Noste Govva/foto: Gunn Britt Retter
Karasjokstafett 1991. Stein Øsmo løper nr 21 Govva/foto: Gunn Britt Retter
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
 Govva/foto: Jon Samuel Nilsen
Ilarstafetten 2003 Govva/foto: Charles Petterson
Ilarstafetten 2003 Govva/foto: Charles Petterson
Premieutdeling på ilarstafetten 2003 Govva/foto: Stein Østmo