Tur-orientering
Du som ikke har levert inn orienteringens kortet for året 2015. Du har enda tid, siste frist for innlevering er fredag 26.februar. De som leverer inn kortet blir premiert. Leveres til Heidi Jernsletten.
Oppdatert 23.02.2016
Untitled Document