Velkommen til årets turorientering!
Postene er satt ut. I år er det satt ut 20 poster. Kartene og klippekortene er å få tak hos Heidi Jernsletten, Eilif Noste, Matti Dikkanen og Jorunn Jernsletten. Kartene og klippekortene er gratis som en prøveordning i 2015.


 

HVA ER TURORIENTERING: 
Turorientering er et aktivitetstilbud avledet av det ordinære orienteringsløp, der arrangøren i et tidsrom har et antall poster stående ute i terrenget,  og der deltakerne selv bestemmer når postene skal tas og i hvilken rekkefølge. 
 
 
POSTENE: 
I år er det 20 poster som er satt ut på kart i nærområdet. 
Postene vil stå ute i terrenget fra rundt St.Hans og til 30. september. 
Når en post er funnet, bruker du stifteklemmen og stempler i den rubrikken på  kontrollkortet med det samme nummer  som posten du befinner deg på. 
 
KART: 
Kartene vi bruker til turorientering er i målestokk 1:5000 og 1:10000 
det vil si at 1 cm på kartet er 50 og 100 meter i terrenget. 
Kart nord for boligfeltet i Nesseby og nord og vestover fra travbanen. 
 
MERKEKRAV: 
Barn og voksne: gull 20 poster, sølv 10 poster, bronse 1 post.  
Bronsemerket første gang, sølvmerket andre gang og gullmerket tredje gang. 
 
PREMIERING: 
Når du har klart kravet til gullmerket 5 ganger får du 5 års plakett i bronse. Etter det tiende gullmerket får du 10 års plaketten i sølv, etter 15 år i gull, og videre 20 og 25 års premiering etter kravet til gullmerket. 


Alle som leverer klippekort til registrering blir premiert når kortet leveres.  
 
GENERELT: 
Kart og klippekort er gratis som en prøveordning i 2015. 
Om det er noe som er i uorden på postene, vennligst kontakt Eilif Noste på 92890154 eller Heidi Jernsletten 91747941 
 
Klippekort leveres senest 20. oktober til Eilif Noste eller Heidi Jernsletten. 
 
 
GOD POSTJAKT 


 
 
 


Oppdatert 29.06.2015
Untitled Document