33 påmeldte til Ilars idrettsskole
Ilars idrettsskole som starter opp i neste uke har fått 33 påmeldte. 22 av de påmeldte er over 6 år. Idrettsskolen vil følge skoleåret 2012/13, og vil inneholde aktiviteter som orientering, turn, friidrett, terrengløp med lassokasting, fotball, innebandy, barnetrim, svømming, terrengsykling og ski. Her finner du planen for hele idrettsskoleåret.

Vi starter opp mandag 3.september kl. 17.30 for de mellom 6-12 år, onsdag 5.september kl. 17.30 for de mellom 2-5 år og torsdag 6.september kl. 18.00 for de mellom 8-14 år. Det 33 påmeldte deltakere har denne aldersspredningen:

  • 3 påmeldte i aldersgruppen 13-14 år
  • 19 påmeldte i aldersgruppen 6-12 år
  • 11 påmeldte i aldersgruppen 2-5 år
Det er 18 jenter og 15 gutter som er påmeldt. Det er ennå mulig å melde seg på idrettskolen, men det er mest sannsynlig ikke plass til flere delatakere på bassengdelen i Vestre-Jakobselv.

Lek for de minste

Hovedmålgruppen for idrettskolen er barn mellomg 6 og 12 år. Vi legger ikke opp til sterk organisering av tilbudet for barn under 6 år, for disse vil aktivitetene ha stor grad av lek. For de største, dvs. de mellom 12 og 14, er idrettsskolen først og fremst et tilbud for de som ikke er aktive idrettsutøvere.

Basseng i Vestre-Jakobselv

Når det gjelder basseng i november/desember så må alle under 10 år ha med seg en voksen. Alle må selv sørge for transport t/r basseng i Vestre Jakobselv.

Plan for idrettsskolen


Vi vil i løpet av kommende uke sende ut en liten deltakeravgift for barn mellom 6 og 14 år (se vedlagt plan for beløp), for de minste er idrettsskolen (inkludert basseng) gratis. 

Sse vedlagt plan for idrettsskole for mer info. Den finner du HER

Kontaktperson for idrettsskolen er: Charles Petterson
Oppdatert 02.09.2012
Untitled Document