Finnmarks idrettskrets hederstegn til Kjell-Harald Erichsen
Kjell-Harald Erichsen er tildelt Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplom. Prisen tildeles personer som gjennom lengre eller kortere tidsrom har utført særdeles godt administrativt arbeide for idretten i Finnmark idrettskrets. Kjell-Harald har hatt ulike verv i Ilar siden 1981 (se vedlagt video for idrettskretsens begrunnelse.). I tillegg fikk Dag Sibern Ryng Bragdpokalen. Dette er en utmerkelse som deles for til den som står årets idrettsprestasjon i Finnmark.
 
Fra venstre: Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen, idrettspresident Tom Tvedt, Dag Sibern Ryeng, Kjell-Harald Ericsen og leder av Finnmark idrettskrets May Bente Eriksen   
 
Se seks bilder fra prisutdelingen her
 
Se video fra kretsens begrunnelse for å tildele Kjell-Harald prisen her 
 
Se idrettskretsens statutter for tildeling av hederstegn og bragdpokal her

Oppdatert 03.06.2018
Untitled Document