Ilar arrangerer 17. mai fra 2018-20
Ilar har inngått en avtale med Nesseby kommune om å arrangere 17.mai i kommunen de neste tre årene. Vi vil derfor trenge hjelp fra en flest mulig til å gjennomføre et flott arrangement. Vi trenger kakebakere, talere, kjøkkenhjelp, noen til å arranger å gjennomføre leker etc. Leder for 17.mai arrangementet er Marit Kjerstad og nestleder er Maren Bongo Dikkanen. Mer info kommer om ikke lenge. Pga. av at vi har påtatt oss dette oppdraget vil vi de neste tre årene ikke ha kapasitet til å arrangere Ilars loppemarked.
Oppdatert 24.04.2018
Untitled Document