Snøscooterforhandler
Frode Utsi AS
9845 Tana


Tana Regnskapskontor AS
Tlf: 78 92 62 50

Øvre Burnes gård
Leverandør av:
Varangerlam, Villsau,
Snørydding, Landbrukstjenester
Tlf: 48 12 34 55

 
Politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for IL ILAR som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Dersom du har påtatt deg et trener- eller laglederansvar i Ilar skal du laste ned skjemaet nedenfor, skrive det ut og fylle inn alle påkrevde felter.
 
 
 
Dette kravet ble innført for alle norske lag og foreninger for noen år tilbake og det er et pålegg som også Ilar selvsagt følger.

Dersom du har påtatt deg et trener- eller laglederansvar i Ilar skal du laste ned skjemaet nedenfor, skrive det ut og fylle inn alle påkrevde felter. Du tar med skjemaet til leder av klubben og får han/henne til å undertegne på at du har en rolle hvor det er behov for politiattest.
 
Det utfylte og signerte skjemaet sendes til:
 
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø 
 
Etter en til to ukers behandlingstid vil du få tilsendt politiattesten hjem til deg. Attesten skal så vises leder av din gruppe og så tar du den med hjem. Attesten skal altså ikke lagres av idrettslaget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Ilar støtter ikke ny organisering av samisk idrett
24.08.2017
Vårrengjøring? Vi trenger dine lopper til Ilars loppemarked!
11.04.2017
Husk årsmøte i Ilar - 22.mars!
13.03.2017
Årsmøte i Ilar 13.mars
09.02.2017
Over 100 000 kr i tippepenger til Ilar!
29.12.2016
Æresmedlem Maggi 80 år!
27.08.2016
God jul fra ILAR!
23.12.2015
Innbydelse til Halloweenparty i Nesseby!
04.10.2015